Машиніст гірничих виїмкових машин


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8111
Основна мета професійної діяльності:
Виконує діагностику, ревізію, ремонт, монтаж, демонтаж, технічні випробування, перегон гірничих виїмкових машин. Обслуговує й керує гірничими виїмковими машинами.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
15 вересня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
21 вересня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
21 вересня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

Машиніст гірничих виїмкових машин, 8111

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на очисних роботах (часткова професійна кваліфікація, 5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на підготовчих роботах (часткова професійна кваліфікація, 5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин на очисних роботах (часткова професійна кваліфікація, 6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин на підготовчих роботах (часткова професійна кваліфікація, 6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • cертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Машиніст гірничих виїмкових машин» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Машиніст гірничих виїмкових машин» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин» (5 кваліфікаційний розряд)

перепідготовка - стаж роботи за технологічно-суміжною професією 5 кваліфікаційного розряду не менше 6 місяців

«Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на очисних роботах» (часткова кваліфікація, 5 кваліфікаційний розряд)

«Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на підготовчих роботах» (часткова кваліфікація, 5 кваліфікаційний розряд)

2. Професійний розвиток 

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

 

«Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин» (6 кваліфікаційний розряд)

Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин» (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

«Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин на очисних роботах» (часткова кваліфікація, 6 кваліфікаційний розряд)

Стаж роботи за частковою професійною кваліфікацією «Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на очисних роботах» (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

«Машиніст з експлуатації та ремонту гірничих виїмкових машин на підготовчих роботах» (часткова кваліфікація, 6 кваліфікаційний розряд)

Стаж роботи за частковою професійною кваліфікацією «Машиніст з експлуатації гірничих виїмкових машин на підготовчих роботах» (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

1. Абревіатури, скорочення

ГДК

Гранично допустимі концентрації

ТПД

Технологічно-проектна документація

ППР

Планово-попереджувальні ремонти

ТОіР

Технічне обслуговування і ремонт

ГШО

Гірничо-шахтне обладнання

ТО

Технічне обслуговування

ЗММ

Засоби малої механізації

ЗІП

Запасні частини, інструменти, приладдя

ПГТ

Підвищений гірничий тиск

ЗПН

Зона підвищеної небезпеки

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗКЗ

Засоби колективного захисту