Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Навчання машиністів спеціального самохідного рухомого складу і контроль за виконанням машиністами спеціального самохідного рухомого складу обов’язків щодо обслуговування та управління залізнично-будівельними машинами з дотриманням вимог безпеки руху поїздів.
Розробник: Галузева рада при Організації роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі та акціонерне товариство «Українська залізниця»
Дата затвердження:
13 травня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
14 червня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2029 року
Версії:
14 червня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу, 8311.

2. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст-інструктор   бригад    спеціального   самохідного   рухомого   складу, 5 рівень НРК.

Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу може призначатися з числа осіб, які мають стаж роботи за професією машиніст спеціального самохідного рухомого складу не менше 5 років.

3. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом про фахову передвищу освіту;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу»;
  • сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами.