Кібероператор


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
4113
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення збору та оброблення чутливої інформації (даних) та/або встановлення і аналіз геолокації інформаційних систем/мереж для експлуатації, пошуку та/або відстеження цілей (інформаційних потоків або об’єктів), що являють інтерес для інституції, організації, чи установи різних форм власності в рамках чинного законодавства. Виконання мережевої навігації, збирання даних відповідного спрямування з відкритих джерел за допомогою різних онлайн-інструментів, виконання тактичного криміналістичного аналізу, а також у випадку поставленої задачі, в рамках чинного законодавства, прийняття участі у виконанні операцій в інформаційній системі/мережі
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Професійна  (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій (НРК)
         
Кібероператор, 5 рівень НРК

Старший кібероператор, 6 рівень НРК

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Кібероператор»
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної

та/або часткової

професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні

центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Кібероператор

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на рівні  фахової передвищої освіти (фахового молодшого бакалавра)

Не передбачено професійним

стандартом

Старший кібероператор

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 

 

П.*

 • диплом фахового молодшого бакалавра на рівні фахової передвищої освіти за спеціальністю:
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань «Інформаційні технології» (5 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань «Інформаційні технології» (5 рівень НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (5 рівень НРК);

 

 • диплом на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (6 рівень НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 254 “Забезпечення військ (сил)” галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (6 рівень HPK);
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (6 рівень НРК)

 

 1. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної

та/або часткової

професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні

центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Старший кібероператор

Підвищення кваліфікації для кібероператора для отримання професійної кваліфікації старший кібероператор. Стаж роботи не менше двох років

Не передбачено професійним

стандартом

 

 

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.

Підтвердження наявної та підвищення  професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.