Електрозварник труб на стані


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7212
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу виробництва прямошовних і спіральношовних труб великого і малого діаметра методом опору (контактне зварювання) / методом електрозварювання під шаром флюсу або в середовищі захисних газів, електрозварних труб малого і середнього діаметра методом індукційного високочастотного зварювання, обслуговування основного і допоміжного обладання зварювального стану
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
19 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
21 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2025 року
Версії:
21 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електрозварник труб на стані.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра / старшого майстра, змінного майстра, начальника дільниці.
Може ставити завдання електрогазозварнику труб на стані нижчого розряду; різьбяреві труб і заготовок; електрозварнику листів та стрічок; бригадиру по переміщенню сировини, напівфабрикатів і готової продукції; учневі електрозварника труб на стані.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта. 
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Електрозварник труб на стані”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електрозварник труб на стані”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „ Електрозварник труб на стані” з додатками до диплому кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації „Електрозварник труб на стані”.
„Електрозварник труб на стані” 4-5 кваліфікаційні розряди - 3 рівень НРК,
„Електрозварник труб на стані” 6 кваліфікаційний розряд - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Електрозварник труб на стані” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані” 4 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійно-технічної освіти.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Електрозварник труб на стані” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані” 5 розряду - наявність вищої або професійно-технічної освіти.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрозварник труб на стані” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані”
4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електрозварник труб на стані” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані”
5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані” 5 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Електрозварник труб на стані” 4 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник труб на стані” 6 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Електрозварник труб на стані” 5 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання електрогазозварника труб на стані

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.032015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045, „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.