Охоронець


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5169
Основна мета професійної діяльності:
Охорона фізичних осіб, а саме забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів протиправного характеру.
Розробник: Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерація професіоналів безпеки»
Дата затвердження:
23 листопада 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
01 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2028 року
Версії:
01 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Охоронець 5169.

4. Узагальнена назва професії
Охоронець.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Охоронець 2 рівень НРК.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
- диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома про присвоєння професійної кваліфікації «Охоронець» за професією «Охоронець»;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої (професійної) кваліфікації за професією «Охоронець» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої (професійної) кваліфікації «Охоронець»;
- сертифікат про присвоєння/підтвердження професійн ої кваліфікації «Охоронець»;
- інші документи, що підтверджують професійн у та/або часткову професійн у кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

 

Суб’єкти освітньої діяльності

Охоронець

Повна загальна середня освіта.

Без вимог до досвіду роботи.

Професійне-технічне навчання за професією «Охоронець» з присвоєнням професійної кваліфікації «Охоронець».

 

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації

«Охоронець».

2. Професійний розвиток

2.1. Без присвоєння наступної професійної кваліфікації:

для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації.
Не передбачено.

IV.  Абревіатури, скорочення

ДТП

Дорожньо -транспортна пригода

GSM - cистема

Глобальна система мобільного звʼязку з комутацією каналів.

WLAN

Бездротова локальна мережа, в якій передача даних здійснюється через радіоефір.

ZigBee

Бездротовий стандарт для обміну даними.

GPS

Сукупність радіоелектронних пристроїв що дозволяє визначати положення швидкість руху обʼєктів на поверхні Землі.

GSM

Стандарт мобільних мереж другого покоління.