Диспетчер маневровий залізничної станції


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3119
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення планування та організація проведення експлуатаційної та маневрової роботи з розформування-формування составів на залізничних станціях.
Розробник: Галузева рада при Організації роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі та акціонерне товариство «Українська залізниця»
Дата затвердження:
01 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- диплом бакалавра/магістра із записом про отриманий освітній ступінь за спеціальністю «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» галузі знань «Транспорт»;

  • сертифікат, що підтверджує проходження особою спеціального навчання та перевірку знань з питань перевезення небезпечних вантажів згідно зі своїми функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класами небезпечного вантажу;
  • сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених

 

Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами;

  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації, з дотриманням вимог, установлених Порядком визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Диспетчер маневровий

залізничної станції

Підготовка по першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;

Стаж експлуатаційної роботи для магістра - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років

 

2.    Професійний розвиток

  • з присвоєння наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на

присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Диспетчер маневровий

залізничної станції

Не передбачено професійним стандартом

 

2)      без присвоєння наступної професійної кваліфікації

  1. підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:
  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці