Гірник на підготовчих роботах в шахтах


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконує весь комплекс підземних робіт з проведення, кріплення підтримання, відновлення та погашення гірничих виробок. Проводить монтаж- демонтаж, налаштування, опробування, поточний ремонт і технічне обслуговування гірничошахтного обладнання. Обслуговує та керує гірничими прохідницькими комбайнами.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
21 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
22 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Гірник на підготовчих роботах в шахтах (5 кваліфікаційний розряд).
Гірник на підготовчих роботах в шахтах з експлуатації прохідницьких комбайнів (6 кваліфікаційний розряд).

1.6. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.7. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце гірника на підготовчих роботах в шахтах позначається робочою зоною, яка зазначена в наряді на виконання робіт і обладнана всіма матеріально-технічними засобами, які забезпечують виконання технологічних процесів на дільниці з проведення гірничих виробок.
Гірник на підготовчих роботах в шахтах підпорядковується та працює під керівництвом начальника дільниці, заступника начальника, механіка, гірничого майстра, бригадира, ланкового.

1.8. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: підземні умови праці (особливо небезпечні підземні умови праці - виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо), шум, вібрація, запиленість повітря, порушення температурного режиму, робота в замкнутому просторі, робота в умовах підвищеної вологості, контакт з обладнанням та устаткуванням, що знаходиться під напругою, рухомі транспортні засоби, вимушена поза тіла, інші чинники, встановлені згідно з проведеною атестацією робочих місць за умовами праці.

1.9. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією "Гірник на підготовчих роботах в шахтах”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки, в залежності від розташованих на дільниці обслуговування пристроїв та апаратури.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Гірник на підготовчих роботах в шахтах”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Гірник на підготовчих роботах в шахтах”, з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію.
Гірник на підготовчих роботах в шахтах (5 кваліфікаційний розряд) - четвертий рівень НРК.
Гірник на підготовчих роботах в шахтах з експлуатації прохідницьких комбайнів (6 кваліфікаційний розряд) - четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Гірник на підготовчих роботах в шахтах” з присвоєнням професійної кваліфікації “Гірник на підготовчих роботах в шахтах” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за спорідненою професією 4 кваліфікаційного розряду не менше 1 року.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Гірник на підготовчих роботах в шахтах з експлуатації прохідницьких комбайнів” (6 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Гірник на підготовчих роботах в шахтах” (5 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації гірника на підготовчих роботах в шахтах не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці гірника на підготовчих роботах в шахтах.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Кодекс законів про працю України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 №638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за №1533/10132.
Наказ Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 “Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за №398/17693.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 № 355 „Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за№ 1127/23659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства соціальної політики України, від 23.12.2016 № 1592 „Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2017 р. за №129/29997.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 р. за №244/31696.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.