Енергетичний аудитор транспорту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2149.2
Основна мета професійної діяльності:
тивності споживання (використання) об’єктом енергетичного аудиту теплової та електричної енергії, систем стисненого повітря та водопостачання, оцінки стану енергетичного обладнання та мереж, споживання паливно-мастильних матеріалів рухомим складом та іншими енергетичними об’єктами, у межах обсягу робіт, визначених замовником енергетичного аудиту об’єкту,розробка економічно обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності на об’єкті енергетичного аудиту
Розробник: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Дата затвердження:
31 травня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
07 червня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2028 року
Версії:
07 червня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Енергетичний     аудитор    транспорту    2149.2 (класифікаційне угруповання «Інженери (інші галузі інженерної справи)»).

2.Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Енергетичний аудитор транспорту 7 рівень НРК.

3.Назва (назви)документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • кваліфікаційний сертифікат «Енергетичний аудитор транспорту»;
  • сертифікат про присвоєння/підтвердження/визнання повної професійної кваліфікації, визначеної професійним стандартом «Енергетичний аудитор транспорту».

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

Присвоєння/підтвердження   та   визнання   професійної   кваліфікації

«Енергетичний аудитор транспорту» здійснюється кваліфікаційними центрами, акредитованими Національним агентством кваліфікацій, з урахуванням дотримання кандидатами таких умов:

  • стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, транспорту;
  • наявна відповідна вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти за наступними галузями знань і спеціальностей вищої освіти, які є базовими для «Енергетичного аудитора транспорту»: