Апаратник з приготування хімреагентів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8151
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення приготування та завантаження хімічних реагентів.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
28 вересня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
30 вересня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2026 року
Версії:
30 вересня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Апаратник з приготування хімреагентів (ІІ-ІИ групи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце апаратника з приготування хімреагентів розміщене в спеціально обладнаному приміщенні, пристосованому для приготування хімічних реагентів.
Апаратник з приготування хімреагентів працює під керівництвом начальника зміни хімічного відділення, головного фахівця, менеджера хімічного відділення, провідного інженера, старшого майстра виробничої дільниці.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: запиленість повітря робочої зони, рівень шуму, рівень вібрації, температура навколишнього повітря, гарячі поверхні обладнання, обертові механізми, недостатня освітленість робочої зони, фізичне перевантаження, емоційна напруженість, шкідлива та дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Апаратник з приготування хімреагентів”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Апаратник з приготування хімреагентів”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
При роботі з прекурсорами (сірчана, соляна кислота) необхідна наявність сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань технології робіт, охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (апаратник з приготування хімреагентів повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Апаратник з приготування хімреагентів” з додатком до свідоцтва або диплому та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Апаратник з приготування хімреагентів” з присвоєнням професійної кваліфікації “Апаратник з приготування хімреагентів” (ІІ-ІП групи кваліфікації) - наявність повної або базової загальної освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Апаратник з приготування хімреагентів” з присвоєнням професійної кваліфікації “Апаратник з приготування хімреагентів” (ІІ-ІП групи кваліфікації). Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання апаратника з приготування хімреагентів на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці апаратника з приготування хімреагентів.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про відходи”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Дотримання норм технологічного процесу.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.