Регулювальник швидкості руху вагонів


Код професії:
8312
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення нормального ритму гальмування вагонів, регулювання швидкості руху відчепів у процесі їх розпуску з сортувальної гірки чи витяжної колії з метою забезпечення безпеки руху, схоронності вантажів, що перевозяться, виключеня вагонів одних відчепів іншими на спускній частині гірки чи витяжній колії.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
30 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
04 листопада 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2025 року
Версії:
04 листопада 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):