Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5112
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення високої культури обслуговування пасажирів та їх безпеки на шляху прямування регіональних та приміських поїздів.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
05 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи)  професії   згідно   з    Національним    класифікатором    України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда), 5112.

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда) – 3 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
— диплом про професійно-технічну освіту за професією «провідник пасажирських вагонів»;
— свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Провідник пасажирського вагона» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
— сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда)»

Повна загальна середня освіта та професійна (професійно- технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійно-технічне навчання з відривом від виробництва, без вимог до стажу роботи

2. Професійний розвиток

1) Без присвоєння наступної професійної кваліфікації
а) підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:
— підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
— набуття компетентностей в межах оновлених технологічних процесів з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання, охорони праці, безпеки руху та умов організації праці, екологічної безпеки, реформування залізничного транспорту, трудового права.

IV.   Абревіатури, скорочення

РРО

Реєстратор розрахункових операцій

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ДСП

Державні санітарні правила

ПТЕ

Правила технічної експлуатації залізниць України

Інструкція 1

Інструкція з охорони праці провіднику пасажирського вагона (моторвагонного поїзда)

Інструкція 2

Інструкція з сигналізації на залізницях України

Інструкція 3

Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України

Правила перевезення

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України