Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення незалежної комплексної оцінки управлінського, операційного та технічного контролю безпеки, а також покращення контролю, що використовується в системі інформаційних технологій для визначення загальної ефективності заходів контролю. Розроблення, забезпечення та контроль виконання заходів для усунення причин і умов, що можуть призвести до витоку інформації. Здійснення оцінки ступеню захищеності інформаційних систем, а також системного контролю реалізації задекларованих послуг безпеки. Підвищення рівня безпеки інформаційних систем на основі аналізу потенційних недоліків та вразливих точок, а також забезпечення економічної ефективності розгорнутих заходів захисту
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки), 6 рівень НРК

Провідний фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки), 7 рівень НРК.

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
  • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)»;
  • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти,     уповноважені     законодавством    на присвоєння/підтвердження          та          визнання

професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти або на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування (аналітик з безпеки інформаційно- телекомунікаційних

систем, фахівець з питань безпеки (інформаційно- комунікаційні технології), фахівець  сфери  захисту

інформації тощо) не менше 2 років.

Не передбачено професійним стандартом

Провідний фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)

Підготовка за спеціальностями, вказаними у ІІ.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 2 років або на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 4 роки.

Не передбачено професійним стандартом

 

П.* 

 • диплом на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (6 рівень НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (6 рівень НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 рівень НРК);
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 рівень НРК);
 • 254 “Забезпечення військ (сил)” галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (6 рівень НРК);
 • 256 Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері) галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (6 рівень НРК).
 • диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (7 рівень НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (7 рівень НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 254 “Забезпечення військ (сил)” галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (7 рівень НРК);
 • 256 Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері) галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (7 рівень НРК).

 

 1. Професійний розвиток
 • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)

 

Підвищення кваліфікації фахівець для отримання професійної кваліфікації "провідний фахівець з оцінки заходів захисту інформації". Стаж роботи не менше двох років

Не передбачено професійним стандартом

 

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.

Підтвердження наявної та підвищення  професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.