Пресувальник вогнетривких виробів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8139
Основна мета професійної діяльності:
Пресування виробів на пресах різних систем і конструкцій з виконанням робіт з налагодження й регулювання устаткування, що обслуговується.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
01 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2025 року
Версії:
05 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Пресувальник вогнетривких виробів

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра.
Може ставити завдання учню пресувальника; стажеру пресувальника; наймачеві-укладальникові; садчику на тунельні вагони й печі.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Пресувальник вогнетривких виробів”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Пресувальник вогнетривких виробів”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Пресувальник вогнетривких виробів” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Пресувальник вогнетривких виробів”,
2-3 кваліфікаційні розряди - 3 рівень НРК;
4-5 кваліфікаційні розряди -4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Пресувальник вогнетривких виробів” 2 розряду - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Пресувальник вогнетривких виробів” з присвоєнням професійної кваліфікації „Пресувальник вогнетривких виробів” 2 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Пресувальник вогнетривких виробів” з присвоєнням професійної кваліфікації „Пресувальник вогнетривких виробів” 3 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Пресувальник вогнетривких виробів” 3 розряду. Практичний досвід роботи не менш 1 року по 2 розряду.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Пресувальник вогнетривких виробів” 4 розряду. Практичний досвід роботи не менш 1 року по 3 розряду.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Пресувальник вогнетривких виробів” 5 розряду. Практичний досвід роботи не менш 1 року по 4 розряду.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві на рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання пресувальника вогнетривких виробів

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці „Про затвердження Правил безпеки у вогнетривкому виробництві” від 19.02.1997 р. №30.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження „Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” від 21.06.2001 р. №272.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів” від 05.06.2001 р. №253.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників” від 25.01.2012 р. №67, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 14.02.2012 р. за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 р. № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 р. №285 „Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. № 674/27119.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” від 19.01.2018 р. №62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 р. за №244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” від 04.07.2019 р. № 1045, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 р. за № 828/33799.