Гірник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
9311
Основна мета професійної діяльності:
Виконання навантажувально - розвантажувальних робіт, породовідбірних робіт та участь у буропідривних роботах на кар'єрах / розрізах і технологічному комплексі поверхні шахт.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
25 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
26 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
26 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Гірник на роботах у кар’єрах/розрізах і на поверхні шахт (1 кваліфікаційний розряд).
Гірник на породовідбірних роботах (2 кваліфікаційний розряд).
Гірник на технологічному комплексі шахт (2 кваліфікаційний розряд).
Гірник на механізованих естакадах (3 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце гірника позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Гірник підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику ділянки, старшому майстру, майстру), відповідальному за безпечне проведення робіт.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці гірника вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: робоча поза, пов’язана з вимушеними нахилами корпусу (понад 100 разів за зміну), рухомі транспортні засоби, тривалі переходи, робота на висоті, в зоні наведеної напруги, контакт працівників з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою, хімічні речовини, підвищений рівень загальної та локальної вібрації.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік: від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію «Гірник» (повну або часткову).
Наявність посвідчення на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки (за потреби).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Гірник».
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (гірник повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск гірника до самостійної роботи.

1.7.Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі-НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на роботах у кар’єрах/розрізах і на поверхні шахт» (1 кваліфікаційний розряд) - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на технологічному комплексі шахт» (2 кваліфікаційний розряд) - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на породовідбірних роботах» (2 кваліфікаційний розряд) - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на роботах у кар’єрах/розрізах і на поверхні шахт» (1 кваліфікаційний розряд).
Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на технологічному комплексі шахт» (2 кваліфікаційний розряд).
Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на породовідбірних роботах» (2 кваліфікаційний розряд).

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на технологічному комплексі шахт» (2 кваліфікаційний розряд) або «Гірник на породовідбірних роботах» (2 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник на роботах у кар’єрах/розрізах і на поверхні шахт» (1 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації за професією «Гірник» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на механізованих естакадах» (З кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник на технологічному комплексі шахт» (2 кваліфікаційний розряд) або «Гірник на породовідбірних роботах» (2 кваліфікаційний розряд) не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання гірника на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці гірника.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Закон України «Про охорону праці».
Кодекс законів про працю України.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 р. № 62 «Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 р. за №398/17693.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 р. № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 р. за № 226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 21 «Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 р. за № 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 р. за № 244/31696.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21 січня 2010 року № 7 «Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвутлепрому СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 «Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво).
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697.