Асистент фармацевта


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3228
Основна мета професійної діяльності:
Надання фармацевтичної допомоги населенню України з дотриманням вимог та положень, визначених стандартами та законодавством України.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»
Дата затвердження:
23 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
30 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
30 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії:

          Асистент фармацевта

1.6. Професійна кваліфікація

          Асистент фармацевта

         

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Асистент фармацевта працює в аптечних закладах, оптових фармацевтичних підприємствах, лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, закладах охорони здоров’я.

Асистент фармацевта безпосередньо підпорядковується фармацевту, та адміністративно підпорядковується завідувачу аптечного закладу, керівнику структурного підрозділу та/або закладу/установи відповідного профілю.

1.8. Умови праці

         Тривалість робочого часу та часу відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно до чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

Робота в окремих випадках пов’язана зі шкідливими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

 

1.9. Засоби захисту

         Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні і дезінфекційні засоби.

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

 

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про присвоєння освітньої кваліфікації за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.

Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження медичного обстеження (під час прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.

Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

        

 1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Професійна кваліфікація, передбачена стандартом, відноситься до 5-го рівня Національної рамки кваліфікацій.

Освітні кваліфікації, що є допуском до здобуття професійної кваліфікації, визначеної стандартом:

  • диплом магістра (спеціаліста) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за освітньою програмою «Фармація» (7 рівень НРК);
  • диплом бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за освітньою програмою «Фармація» (6 рівень НРК);
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за освітньою програмою «Фармація» (5 рівень НРК);
  • диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-професійною програмою «Фармація» (5 рівень НРК).

 

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для професії «Асистент фармацевта» особа може проходити підготовку за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за освітньою (освітньо-професійною) програмою «Фармація». Підготовка фахівців може здійснюватися на таких рівнях освіти: фахова передвища освіта, початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням певних кваліфікаційних категорій  здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.1971 р.

Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці»

Закон України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

Закон України від 28.07.2022 р. № 2469-ІХ «Про лікарські засоби»

Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Закон України від 07.01.2022 р. № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»

Закон України від 02.12.2010 р. № 2735-VI «Про державний і ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України від 02.12.2010 р. № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Постанова КМУ від 15.06.2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2017 року № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України»

Постанова КМУ від 30.11.2016 р.  № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» 

Постанова КМУ від 05.12.2018 р. № 1022   «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року»

Постанова КМУ від 03.02.2010 р. № 260«Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».

Постанова КМУ від 17.10.2008 р.  № 955 «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби»

Постанова КМУ від 25.03.2009 р. № 333   «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Постанова КМУ від 02.07.2014 р. № 240  «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби»

Постанова КМУ від 02.12.2015 р. № 1153 «Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість»

Постанова КМУ від 03.04.2019 р. № 426   «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постанова КМУ від 22.04.2020 р. № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» 

Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Постанова КМУ від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

Постанова КМУ від 23.03.2016р.  № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»

Постанова КМУ від 09.11.2017 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»

Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»

Постанова КМУ від 27.02.2019 р № 135  «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів»