Різальник холодного металу (прокатне виробництво)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8122
Основна мета професійної діяльності:
Отримання сортового та листового прокату заданих геометричних розмірів на агрегатах повздовжнього та поперечного різання у холодному стані
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Різальник холодного металу (прокатне виробництво) 8122.

2.  Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Різальник    холодного    металу     (прокатне     виробництво)     (3     (2-3) кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Різальник холодного металу (прокатне виробництво) (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Різальник холодного металу (прокатне виробництво) (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Різальник холодного металу (прокатне виробництво) (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

3.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат про присвоєння/підтвердження   професійної   або   часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Різальник холодного металу (прокатне виробництво)» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Різальник холодного металу (прокатне виробництво)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.