Електромонтер тягової підстанціїї


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безпечного та безперебійного постачання електричної енергії до пристроїв залізничної інфраструктури
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
18 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
20 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
20 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер тягової підстанції 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності - АЇ, А2, БІ, Б2, ВІ, В2, ДІ, Д2.
Електромонтер тягової підстанції 4 розряду - трудові функції А, Б, В,Г, Д; професійні комлетентності - АЇ, А2, БІ, Б2, Б3, ВІ, В2, ВЗ, ВА, В5, ГІ, Г2, Г3, ГА, ДІ, Д2.
Електромонтер тягової підстанції 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - АЇ, А2, БІ, Б2, Б3, БА, ВІ, В2, ВЗ, В4, В5, ГІ, Г2, Г3, ГА, ДІ, Д2, ДЗ.
Електромонтер тягової підстанції 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - АЇ, А2, БІ, Б2, Б3, БА, БЗ5, ВІ, В2, ВЗ, В4, В5, Г1, Г2, Г3, ГА, ДІ, Д2, ДЗ.
Електромонтер тягової підстанції 7 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - АЇ, А2, БІ, Б2, Б3, БА, Б5, БО, ВІ, В2, В3, ВА, В5,8В6, ГІ, Г2, Г3, ГА, ДІ, Д2, Д3.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів тягової підстанції.
Працює під керівництвом електромеханіка, старшого електромеханіка, начальника тягової підстанції.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку. Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого місця за умовами праці. Основними чинниками зовніщнього середовища, що впливають на здоров'я робітника під час виконання обов'язків електромонтера тягової підстанції, є підвищений рівень шуму, ризики, пов'язані з наїздом рухомого складу, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше. Наявність документа | про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією , Електромонтер тягової підстанції". Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією ,Блектромонтер тягової підстанції". Наявність сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду. Первинний обов'язковий профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки. Наявність довідки про проходження обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Обов'язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки. Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інших інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного транспорту, інших підприємств, на яких використовується праця електромонтера тягової підстанції. Наявність групи з електробезпеки (електромонтер тягової підстанції 3 розряду повинен знати правила безпеки в обсязі П-ПІ групи; 4 розряду - в обсязі ТУ групи; 5, 6, 7 розряду - в обсязі У групи).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією, Електромонтер тягової підстанції" 3 розряду, третій рівень НРК. Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією ,Електромонтер тягової підстанції" 4 розряду, четвертий рівень НРК. Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією ,Електромонтер тягової підстанції" 5 розряду, четвертий рівень НРК. Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодціого бакалавра. Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією ,БЕлектромонтер тягової підстанції" 6 розряду, п'ятий рівень НРК. Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра, диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією ,Електромонтер тягової підстанції" 7 розряду, п'ятий рівень НРК. 

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти та в навчальних центрах, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією , Електромонтер тягової підстанції, за видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації. Професійне навчання проводиться також на робочому місці (на виробництві) за видом: підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією , Електромонтер тягової підстанції" 3 розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійнотехнічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві (з відривом від виробництва), без вимог до стажу роботи. Первинна професійна підготовка за професією ,Блектромонтер тягової підстанції" 3-4 розряду - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією ,Електромонтер тягової підстанції" 3 розряду здійснюється з технологічно-суміжної професії.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації »Електромонтер тягової підстанції" 4 розряду. Стаж роботи за професією "Блектромонтер тягової підстанції З розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації "Електромонтер тягової підстанції" 5 розряду. Стаж роботи за професією "Блектромонтер тягової підстанції 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації "Електромонтер тягової підстанції" 6 розряду. Стаж роботи за професією "Блектромонтер тягової підстанції" 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації "Блектромонтер тягової підстанції, 7 розряду. Стаж роботи за професією "Електромонтер тягової підстанції" 6 розряду не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти
(назва кваліфікації)

Навчання електромонтерів тягової підстанції на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на п'ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну
діяльність:

Закон України "Про залізничний транспорт".
Закон України "Про охорону праці".
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність".
Закон України "Про ринок електричної енергії".
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та - обліку з нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві".
Наказ Держстандарту України від 30.09.1994 № 240 "Про затвердження ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів".
Наказ Держстандарту України від 26.11.1996 № 963 "Про затвердження ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів".
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 "Про затвердження | Правил технічної експлуатації залізниць України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854