Машиніст електровоза


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення процесу перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
21 листопада 2018 року
Дата внесення до Реєстру:
23 листопада 2018 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2023 року
Версії:
23 листопада 2018 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Помічник машиніста електровоза.
Машиніст електровоза.
Машиніст електровоза III класу кваліфікації.
Машиніст електровоза II класу кваліфікації.
Машиніст електровоза І класу кваліфікації.
Незалежно від кваліфікації та класу кваліфікації помічник машиніста електровоза, машиніст електровоза повинен володіти усіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у переліку трудових функцій цього професійного стандарту.

1.2. Вимоги до державної сертифікації

Сертифікат про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (при перевезенні небезпечних вантажів) (один раз на 5 років).

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Машиніст електровоза працює в локомотивному депо під керівництвом машиніста-інструктора локомотивних бригад. Робоче місце знаходиться у кабіні електровоза.
Машиніст електровоза може давати доручення, вказівки, розпорядження помічнику машиніста електровоза.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи, графіку змінності.
Режим роботи регламентується колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток (графіків відпусток) за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Шкідливими виробничими факторами є фізичні фактори: виробничий шум, вібрація, температура, електромагнітне випромінювання.

1.5. Засоби захисту

Діелектричні рукавички на напругу понад 1000 В (пара на працівника локомотивної бригади).
Діелектричні килимки (два на односекційний електровоз, один - на секцію двосекційного електровоза).
Штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора (тільки для електровозів змінного струму - одна на секцію електровоза).
Штанги ізолюючі для відключення роз’єднувачів тягових двигунів (одна на секцію електровоза).
Протигази (у разі потреби видаються згідно з розпорядженням директора регіональної філії).
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (в установленому порядку).

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника за професією „Машиніст електровоза” з кваліфікацією „Помічник машиніста електровоза”. Стаж роботи за професією „Помічник машиніста електровоза” - не менше ніж 2 роки. Підвищення кваліфікації. Наявність свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст електровоза”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст електровоза”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не рідше ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (при перевезенні небезпечних вантажів) (один раз на 5 років).

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Помічник машиніста електровоза Машиніст електровоза
Диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст електровоза” з кваліфікацією „Помічник машиніста електровоза”; Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст електровоза” з кваліфікацією „Помічник машиніста електровоза” Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст електровоза”
Посвідчення помічника машиніста електровоза Посвідчення на право керування електровозом
Посвідчення про допуск до роботи 3 електроустановками не нижче 4 групи з електробезпеки Посвідчення про допуск до роботи 3 електроустановками не нижче 5 групи з електробезпеки
Віднесення до рівня НРК: четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, центрах професійного розвитку персоналу та центрах професійної освіти - виробничих (структурних) підрозділах регіональних філій ПАТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на навчання за професією „Машиніст електровоза” за видами: перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Помічник машиніста електровоза.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

З помічника машиніста електровоза на машиніста електровоза.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Присвоєння кваліфікації „Помічник машиніста електровоза”.
Присвоєння кваліфікації „Машиніст електровоза”.
Присвоєння „Машиністу електровоза” класів кваліфікації: III, II, І.
Навчання машиністів електровозів на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

2.4 Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (при перевезенні небезпечних вантажів) (один раз на 5 років).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 №507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 №499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 №235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 № 904/30772.
Наказ Міністерства транспорту України від 04.03.2003 №61-Ц „Про затвердження Інструкції із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та моторвагонному рухомому складі”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.10.1997 № 264-Ц „Про затвердження Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України” (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за № 340/15031.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.12.2001 №886 „Про затвердження Інструкції про порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі”.
Наказ ПАТ „Укрзалізниця” від 17.06.2017 № 397 „Про введення в дію Основних заходів планово-попереджувальної системи забезпечення безпеки руху при експлуатації тягового рухомого складу ПАТ „Укрзалізниця” (зі змінами та доповненнями).
Наказ Укрзалізниці від 08.12.2005 № 402-Ц „Про затвердження Інструкції по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України”.