Гірник на допоміжних роботах в шахтах


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконання допоміжних робіт в шахтах: здійснення комплексу робіт з утримання, ремонту, перекріплення, погашення горизонтальних, похилих та вертикальних гірничих виробок, виробок в складних гірничо-геологічних умовах, обладання та утримання рейкових колій, системи шахтного водовідливу, управління допоміжним гірничошахтним обладнанням.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
25 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
26 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
26 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримки гірничих виробок, експлуатації, технічного обслуговування гірничошахтного обладнання (З кваліфікаційний розряд). 
Гірник на допоміжних роботах в шахтах з перекріплення, ремонту, погашення горизонтальних гірничих виробок (4 кваліфікаційний розряд).
Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання та ремонту похилих гірничих виробок (5 кваліфікаційний розряд).
Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання та ремонту вертикальних гірничих виробок (6 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце гірника на допоміжних роботах в шахтах позначається робочою зоною, яка зазначена в наряді на виконання робіт, і обладнана всіма матеріально-технічними засобами, які забезпечують виконання технологічних процесів.
Гірник на допоміжних роботах в шахтах підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику дільниці, старшої особи змінного нагляду дільниці, гірничому майстру, бригадиру, ланковому).

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці гірника на допоміжних роботах в шахтах вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, швидкої реакції на аварійні сигнали, здатності орієнтуватися в замкнутому просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є підземні умови праці, підвищений рівень шуму від працюючих механізмів, підвищений рівень загальної та локальної вібрації, робота на висоті, контакт працівників з обладнанням та устаткуванням, що знаходиться під напругою, рухомі транспортні засоби, мікроклімат у гірничих виробках, вміст у повітрі робочої зони аерозолів фіброгенної дії (пилу).

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормам.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік: від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах».
Наявність посвідчення на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки (за потреби).
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (гірник на допоміжних роботах в шахтах повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск гірника на допоміжних роботах в шахтах до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання гірничих виробок, експлуатації, технічного обслуговування гірничошахтного обладнання» (3-го кваліфікаційного розряду)— повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з присвоєнням професійної кваліфікації за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання гірничих виробок, експлуатації, технічного обслуговування гірничошахтного обладнання» (3-го кваліфікаційного розряду).

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з перекріплення, ремонту, погашення горизонтальних гірничих виробок» (4 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання гірничих виробок, експлуатації, технічного обслуговування гірничошахтного обладнання» (3 кваліфікаційний розряд) не менше одного року.
Підвищення кваліфікації за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання та ремонту похилих гірничих виробок» (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з перекріплення, ремонту, погашення горизонтальних гірничих виробок» (4 кваліфікаційний розряд) не менше одного року.
Підвищення кваліфікації за професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» з присвоєнням професійної кваліфікації «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання та ремонту вертикальних гірничих виробок» (6 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах з підтримання та ремонту похилих гірничих виробок» (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання гірника на допоміжних роботах в шахтах на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці гірника на допоміжних роботах в шахтах.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Кодекс законів України про працю.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 21 «Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 р. за № 124/26569.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 р. № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 р. № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 р. за № 226/20539.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 р. № 62 «Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 р. за № 398/17693.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 р. № 355 «Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1127/23659.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 р. № 638 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 р. за № 1533/10132.