Акредитація кваліфікаційного центру – процедура визнання Національним агентством кваліфікацій заявника спроможним проводити оцінювання і визнання результатів навчання здобувачів та присвоювати їм та/або підтверджувати відповідні професійні кваліфікації, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах.

Акредитація є добровільною, проводиться за ініціативою заявника та здійснюється Національним агентством кваліфікацій відповідно до Закону України «Про освіту», статуту Агентства та інших актів законодавства.

Умовою акредитації кваліфікаційних центрів для заявлених професійних кваліфікацій є затверджені в установленому порядку професійні стандарти.

За результатами акредитації кваліфікаційний центр може бути визнаний спроможним присвоювати/підтверджувати одну або декілька повних та/або часткових професійних кваліфікацій та, після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку визнання в України кваліфікацій, здобутих в інших країнах, визнавати відповідні професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

Заклад освіти набуває статусу кваліфікаційного центру, акредитованого за відповідною професійною кваліфікацією, та має право присвоювати професійні кваліфікації випускникам закладу освіти, якщо відповідна освітня програма акредитована в установленому порядку і передбачає присвоєння професійної кваліфікації.

Здобувач, якому акредитованим кваліфікаційним центром присвоєно або підтверджено професійну кваліфікацію, визнано професійну кваліфікацію, здобуту в іншій країні, має право працевлаштовуватися відповідно до такої кваліфікації.