Електромонтер з випробувань та вимірювань


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Технічне діагностування устаткування силових електричних мереж методами випробувань і вимірювань
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
19 серпня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
19 серпня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2026 року
Версії:
19 серпня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою до 110 кВ (III-V групи кваліфікації).
Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою понад 110 кВ (VI-VII групи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце електромонтера з випробувань та вимірювань визначається в залежності від характеру виконуваних робіт згідно з зоною обслуговування.
Електромонтер з випробувань та вимірювань безпосередньо підпорядковується начальнику електротехнічної лабораторії.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки, за результатами атестації робочих місць згідно з умовами праці.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: підвищена напруга в електричному колі, підвищений рівень статичної електрики, підвищена напруженість електричного поля, робота на висоті, підвищена або знижена температура, перебування у вимушеній робочій позі, фізичне та розумове перевантаження, емоційна напруженість.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Електромонтер з випробувань та вимірювань”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Електромонтер з випробувань та вимірювань”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність запису в посвідченні про допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки, в залежності від розташованих на дільниці обслуговування пристроїв та апаратури.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Електромонтер з випробувань та вимірювань» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника з додатком до диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію.
Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою до 110 кВ (III-V групи кваліфікації) - третій рівень НРК;
Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою понад 110 кВ (VI-VII групи кваліфікації) - четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної1) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Електромонтер з випробувань та вимірювань” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою до 110 кВ” (III-V групи кваліфікації) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією “Електромонтер з випробувань та вимірювань” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою до 110 кВ” (III-V групи кваліфікації). Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією “Електромонтер з випробувань та вимірювань” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою понад ПО кВ” (VI-VII групи кваліфікації1). Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою понад НО кВ” (VI-VII групи кваліфікації). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Електромонтер з випробувань та вимірювань напругою до 110 кВ” (III-V групи кваліфікації) не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації електромонтера з випробувань та вимірювань не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці згідно з умовами праці електромонтера з випробувань та вимірювань.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закони України “Про охорону атмосферного повітря”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 №257 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.05.2014 № 374 “Про затвердження Інструкції із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.07.2014 за №842/25619.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за№ 328/33299.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 “Про затвердження і введення в дію нормативного документа “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2007 № 13 (в редакції наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 06.04.2020 № 224).
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 “Про затвердження Правил улаштування електроустановок”.
Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерста праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №253.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність узгоджувати свої дії.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність професійно розвиватися.