Модельєр ортопедичного взуття


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7442
Основна мета професійної діяльності:
Моделювання ортопедичного взуття за індивідуальними мірками для відновлення втрачених форм і функцій опорно-рухової системи пацієнтів.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України на замовлення Міністерства соціальної політики України
Дата затвердження:
08 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 вересня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2027 року
Версії:
22 вересня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії Модельєр ортопедичного взуття

 

1.6. Професійна кваліфікація

Модельєр ортопедичного взуття 5 розряду

 

1.7. Назви типових посад Модельєр ортопедичного взуття

 

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце модельєра ортопедичного взуття постійне. На підприємствах, в організаціях і установах відповідної сфери діяльності, незалежно від форм власності.

Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику підприємства, установи, організації.

 

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.

 

1.10. Умови допуску до роботи за професією

За професією „Модельєр ортопедичного взуття” приймаються особи з повною загальною середньою освітою та професійно-технічною освітою за відповідним напрямом і стажем роботи за суміжною професією 4 розряду не менше ніж 1 рік.

Наявність всіх, передбачених законодавством документів.

 

 

1.11. Документи, що підтверджують кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом професійно-технічної освіти (4 рівень НРК) за відповідним напрямом.

 

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає 4 рівню Національної рамки кваліфікацій.

 

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено підвищення кваліфікації в межах вимог до професії „Модельєр ортопедичного взуття” після набуття стажу за суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

 

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Інструктаж з питань хорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Європейська соціальна хартія (переглянута).

Конституція України.

Закон України „Про освіту”.

Закон України „Про професійно-технічну освіту”.

Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу”.

Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”.

Указ Президента України від 13.07.2001 № 519/2001 „Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 - 2005 роки”.

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 „Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1997 № 431 „Про розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів”.

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України від 23.11.2015 № 1198 „Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття”.

Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2020 № 774/2691 „Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2021 за № 74/35696.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.