Апаратник хімводоочищення електростанції


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8151
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування водопідготовчих установок.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
19 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
23 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
23 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Апаратник хімводоочищення електростанції водопідготовчих установок (І-ІП групи кваліфікації).
Апаратник хімводоочищення електростанції блочних та автономних знесолюючих установок (IV-Угрупи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце апаратника хімводоочищення електростанції позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Апаратник хімводоочищення електростанції працює під керівництвом начальника зміни відділення.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є:хімічні речовини, швидкість руху повітря, запиленість повітря робочої зони, рівень шуму, рівень вібрації, температура навколишнього повітря, гарячі поверхні обладнання, обертові механізми, освітленість робочої зони, фізичне перевантаження, емоційна напруженість.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції».
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції».
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність посвідчення про отримання групи з електробезпеки не нижче II.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в навчальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції» з присвоєнням професійної кваліфікації «Апаратник хімводоочищення електростанції водопідготовчих установок» (І-ІІІ групи кваліфікації) - наявність повної або базової середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції» з присвоєнням професійної кваліфікації «Апаратник хімводоочищення електростанції водопідготовчих установок» (І-ІІІ групи кваліфікації). Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією «Апаратник хімводоочищення електростанції» з присвоєнням професійної кваліфікації «Апаратник хімводоочищення електростанції блочних та автономних знесолюючих установок» (IV-V групи кваліфікації). Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Апаратник хімводоочищення електростанції блочних та автономних знесолюючих установок» (IV-V групи кваліфікації-). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Апаратник хімводоочищення електростанції водопідготовчих установок» (І-ІП групи кваліфікації) не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації апаратника хімводоочищення електростанції не рідше ніж один раз на п’ять років,

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці апаратника хімводоочищення електростанції.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про відходи».
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659,
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231 /10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» ГКД 34.20.507-2003».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Дотримання норм технологічного процесу.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.