Машиніст вагоноперекидача


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8333
Основна мета професійної діяльності:
Експлуатація та обслуговування розвантажувально-навантажувального комплексу вагоноперекидача.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
23 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
25 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
25 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст вагоноперекидача з керування та обслуговування обладнання (2-4 кваліфікаційні розряди).
Машиніст вагоноперекидача з керуванням обладнанням з пульту управління та з участю у ремонті (5 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста вагоноперекидача позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Машиніст вагоноперекидача підпорядковується безпосередньому керівнику, начальнику зміни, відповідальному за безпечне проведення робіт.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці машиніста вагоноперекидача вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими чинниками є: робоча поза, пов’язана з вимушеними нахилами корпусу (понад 100 разів за зміну); рухомі транспортні засоби; обертові та рухомі механізми; роботи на висоті, електричний струм; негашене вапно; вугільний пил зі змістом вільного діоксиду кремнію від 10 до 70 %; високі або низькі температурні показники повітря; брак освітлення; висока ймовірність пожежі та вибуху; високий рівень шуму; емоційна напруженість праці; контакт з тваринами, комахами та плазунами.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію «Машиніст вагоноперекидача» (повну або часткову).
Наявність посвідчення на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Машиніст вагоноперекидача».
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (машиніст вагоноперекидача повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі-НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Машиніст вагоноперекидача» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в навчальних закладах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первина професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією «Машиніст вагоноперекидача» з присвоєнням професійної кваліфікації «Машиніст вагоноперекидача з керування та обслуговування обладнання» (2-4 кваліфікаційні розряди) - повна загальна середня освіта, професійної (професійно-технічної) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Машиніст вагоноперекидача» з присвоєнням професійної кваліфікації «Машиніст вагоноперекидача з керування та обслуговування обладнання» (2-4 кваліфікаційні розряди). Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією «Машиніст вагоноперекидача» з присвоєнням професійної кваліфікації «Машиніст вагоноперекидача з керування з пульту управління обладнанням та з участю у ремонті» (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професією «Машиніст вагоноперекидача з керування та обслуговування обладнання» (2-4 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання на курсах з підвищення кваліфікації за професією «Машиніст вагоноперекидача» не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці машиніста вагоноперекидача.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 «Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 №73 «Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 р. за № 2127/24659.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2007 № 311 «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2007 за№ 1419/14686.
Наказ Міністерства чорної металургії СРСР від 29.12.1979 № 1222, погоджено з Центральним комітетом професійної спілки робітників металургійної промисловості «Бірочна система на підприємствах і організаціях чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування».
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 20.08.2008 № 183 «Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за №863/15554.