Машиніст автогрейдера


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8332
Основна мета професійної діяльності:
Керування всіма видами автогрейдерів. Виконання комплексу механізованих робіт відповідно до норм і правил гірничорудних розробок, експлуатації та зберігання автогрейдерів
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
05 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
11 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
11 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст автогрейдера 5 розряду - керує автогрейдером легкого типу масою до 9 т.
Машиніст автогрейдера 6 розряду - керує автогрейдером середнього типу масою від 9 т до 18 т, у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій та апаратурою автоматизації основних операцій керування.
Машиніст автогрейдера 7 розряду - керує автогрейдером важкого типу масою більше 18 т, у тому числі апаратурою автоматизації основних операцій керування.
Незалежно від рівня кваліфікації машиніст автогрейдера повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у пункті 5 цього професійного стандарту.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника колони, начальника дільниці, начальника зміни, майстра, механіка, диспетчера, який координує роботу машиніста автогрейдера.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: чоловіча, жіноча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Машиніст автогрейдера”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст автогрейдера”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження психофізіологічної експертизи.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування/дублювання згідно з вимогами діючого законодавства.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, правил дорожнього руху з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Психофізіологічні особливості:
уважність;
фізична витривалість та сила;
зорова і слухова пам'ять;
швидка реакція на аварійні сигнали;
стресостійкість;
гострота зору;
орієнтація в просторі.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст автогрейдера”з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника, 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка,перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст автогрейдера” 5 розряду - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних робіт та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року

2.2. Перепідготовка

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Машиніст автогрейдера” 5 розряду - наявність повної або базової загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання безпосередньо на виробництві. Стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст автогрейдера” присвоєнням робітничої кваліфікації „Машиніст автогрейдера” 5 розряду. Стаж роботи машиністом грейдера причіпного та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року
Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст автогрейдера” присвоєнням робітничої кваліфікації „Машиніст автогрейдера” 6 розряду. Стаж роботи машиністом автогрейдера та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року
Підвищення кваліфікації за професією „Машиніст автогрейдера” присвоєнням робітничої кваліфікації „Машиніст автогрейдера” 7 розряду. Стаж роботи машиністом автогрейдера та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України "Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 “Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 “Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 “Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за№ 1299/21611.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 “Про затвердження “Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 “Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за № 356/17651.

4. Загальні компетентності

Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності.
Знання та дотримання професійної лексики.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.
Дотримання професійної етики.
Запобігання конфліктних ситуацій.
Знати основи ощадливого виробництва.