Електрослюсар з ремонту електричних машин


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Ремонт та технічне обслуговування електричних машин.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
25 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
26 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
26 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням дефектації, розбирання і складання елементів устаткування (2-4 кваліфікаційні розряди).
Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням випробувань та налагодження елементів устаткування (5-6 кваліфікаційні розряди).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце електрослюсаря з ремонту електричних машин позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Електрослюсар з ремонту електричних машин підпорядковується майстру, старшому майстру, керівнику підрозділу підприємства.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: підвищена напруга в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики, підвищена напруженість електричного поля, рухомі незахищені елементи механізмів, машин і виробничого обладнання, робота на висоті, перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки тощо), шкідливі хімічні речовини (бензин, пари масла, вуглеці пилу), підвищений рівень шуму, підвищена чи знижена температураповітря, підвищена швидкість руху повітря, знижена вологість, підвищене інфрачервоне теплове випромінювання.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормам.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну повну або часткову кваліфікаціюза професією “Електрослюсар з ремонту електричних машин”.
Наявність посвідчення про право виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичногоогляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Електрослюсар з ремонту електричних машин”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (електрослюсар з ремонту електричних машин повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Електрослюсар з ремонту електричних машин” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Електрослюсар з ремонту електричних машин” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням дефектації, розбирання і складання елементів устаткування” (2-4 кваліфікаційні розряди) - наявність повної або базової загальної середньої освіти, підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на професію “Електрослюсар з ремонту електричних машин” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням дефектації, розбирання і складання елементів устаткування” (2-4 кваліфікаційні розряди). Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка зінших технічних професій на професію “Електрослюсар з ремонту електричних машин” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням випробувань та налагодженняелементів устаткування” (5-6 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за технологічною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням випробувань та налагодження елементів устаткування” (5-6 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Електрослюсар з ремонту електричних машин з виконанням дефектації, розбирання і складання елементів устаткування” (2-4 кваліфікаційні розряди) не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання електрослюсарів з ремонту електричних машин на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці електрослюсаря з ремонту електричних машин.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за№ 11/2451.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 №75 „Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за № 418/9017.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 „Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за№ 13/20326.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 №892 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 „Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.01.2018 №77 „Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.02.2018 за №211/31663.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 №1804 „Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за № 1494/32946.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 19.03.2003 № 137 „Про затвердження галузевого керівного документа „Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 27.10.2004 № 677 „Про затвердження та введення в дію галузевого нормативного документа „Проведення днів охорони праці в електроенергетиці. Положення”.