Гірник на очисних роботах в шахтах


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконує весь комплекс підземних робіт під час очисного виймання корисних копалин, проведення нарізних виробок: кріплення, підтримання та погашення гірничих виробок, монтаж-демонтаж, налаштування, опробування, поточний ремонт і технічне обслуговування гірничошахтного обладнання. Обслуговує та керує гірничими виїмковими машинами
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
01 березня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
12 березня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2029 року
Версії:
12 березня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.   Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Гірник на очисних роботах в шахтах (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Гірник на очисних роботах в шахтах з експлуатації та ремонту очисних, нарізних комбайнів та врубових машин (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

2.   Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • cертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник на очисних роботах в шахтах» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Гірник на очисних роботах в шахтах» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних

кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Гірник    на    очисних

роботах в шахтах (5

кваліфікаційний

розряд)

наявність робітничої

підземної професії 3

кваліфікаційного

розряду, стаж роботи на

виробництві не менше 6

місяців

перепідготовка - повна

загальна середня освіта,

професійна (професійно-

технічна) освіта або

професійне навчання на

виробництві. Стаж роботи

за робітничою підземною

професією 3

кваліфікаційного розряду не

менше 6 місяців

 

2.   Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Гірник на очисних роботах в шахтах з експлуатації та ремонту очисних, нарізних комбайнів та врубових машин (6

кваліфікаційний розряд)

стаж роботи за професійною кваліфікацією

«Гірник на очисних роботах в шахтах» (5

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

2)  без присвоєння наступної професійної кваліфікації

 

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці