Машиніст тягового агрегата


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Транспортування корисних копалин до місця переробки і пустих порід на відвали. Експлуатація та обслуговування тягового агрегату
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
25 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
28 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
28 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Помічник машиніста тягового агрегата
Машиніст тягового агрегата
Незалежно від професійної кваліфікації помічник машиніста тягового агрегата, машиніст тягового агрегата повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у переліку трудових функцій цього професійного стандарту.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом бригадира локомотивних бригад, машиніста-інструктора локомотивних бригад.
Може ставити завдання машиністу тягового агрегата з кваліфікацією помічника машиніста тягового агрегата; стажеру машиніста тягового агрегата; учню машиніста тягового агрегата.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Машиніст тягового агрегата”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст тягового агрегата”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тягового агрегата” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, професійна кваліфікація „Помічник машиніста тягового агрегата” - 3 рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тягового агрегата” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, професійна кваліфікація „Машиніст тягового агрегата” - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка,перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка за професією „Машиніст тягового агрегата” з отриманням професійної кваліфікації „Помічник машиніста тягового агрегата” - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Отримання професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст тягового агрегата” з отриманням професійної кваліфікації „Помічник машиніста тягового агрегата” - професійне навчання на виробництві, професійна 4 (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи. Отримання професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу”.

2.3, Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст тягового агрегата”. Стаж роботи помічником машиніста тягового агрегата не менше двох років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою” (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 № 70 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за №237/17532.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.
Наказ Міністерства промислової політики України від 13.08.2010 № 407 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи та з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств”.