Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Е; професійні компетентності - А1, А2, А5, Б1, Б4. Б5, Б6. Б9, В1,В4, Е1,Е2, ЕЗ.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А5, Б1, Б2, Б4, Б5, Б6, Б7, Б9, В1, В2, В4, В5, В6, El, Е2, ЕЗ.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, В1, В2, ВЗ, В4, В5, В6, В7, В8, Г1, El, Е2, ЕЗ.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Bl, В2, ВЗ, В4, В5, В6, В7, В 8, Г1, Г2, El, Е2, ЕЗ.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Bl, В2, ВЗ, В4, В5, В6, В7, В8, Г1, Г2, Д 1, Д2, ДЗ, Д4, Д5, Е1,Е2,ЕЗ.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах залізничного транспорту та метрополітену, де використовується праця слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування.
Працює під керівництвом бригадира, майстра, начальника дільниці, начальника зміни. Може ставити завдання слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування нижчого розряду.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана з особливим характером праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування’’.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією "‘Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3 розряду повинен знати правила безпеки в обсязі не нижче III групи).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 3 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” (професійна кваліфікація “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 3 розряду). Третій рівень НРК.
Для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 4 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” (професійна кваліфікація “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 4 розряду). Третій рівень НРК.
Для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 5 розряду - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” (професійна кваліфікація “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 5 розряду). Четвертий рівень НРК.
Для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 6 розряду - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” (професійна кваліфікація “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 6 розряду). Четвертий рівень НРК.
Для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 7 розряду - диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” (професійна кваліфікація “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 7 розряду). П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та навчальних центрах магістрального залізничного транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування”, а також у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту та інших підприємствах, на яких використовується слюсаря- електрика з ремонту електроустаткування, за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 3 розряду - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 3-4 розряду - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.
Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеню фаховий молодший бакалавр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, без вимог до стажу роботи (для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 7 розряду).

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації*)

Перепідготовка з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” З розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар- електрик з ремонту електроустаткування” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 3 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар- електрик з ремонту електроустаткування” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 4 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар- електрик з ремонту електроустаткування” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 5 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар- електрик з ремонту електроустаткування” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 6 розряду - не менше одного року.
Навчання слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування на курсах підвищення кваліфікації установлюється з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.