Професійні  стандарти 

Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Професійний стандарт розробляється відповідно до Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів зі змінами внесеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1063 від 11.10.2021р. Методики розроблення професійних стандартів та Методичних рекомендацій для визначення рівня професійних кваліфікацій за Національною рамкою кваліфікацій.