Експерт будівельний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2142.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення організації та виконання (надання) робіт (послуг) з експертизи містобудівної документації, експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, обстеження та паспортизації об’єктів будівництва, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, а також надання інших пов’язаних із цим послуг.
Розробник: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі»
Дата затвердження:
09 жовтня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 жовтня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2028 року
Версії:
19 жовтня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Експерт будівельний 2142.2.

4. Узагальнена назва професії
Експерт будівельний.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
За усіма професійними спеціалізаціями (крім професійної спеціалізації «технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна»), експерту будівельному присвоюються наступні професійні кваліфікації:

Експерт базової категорії, 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати окремі з трудових функцій «А» - «Ґ», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, за дорученням та під керівництвом експерта більш високої професійної кваліфікації, який має кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у такому кваліфікаційному сертифікаті, сертифікаті органу з сертифікації персоналу.

Експерт ІІ категорії, 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудові функції «А» - «Ґ», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному:

- кваліфікаційному сертифікаті, як СС1; *
- або сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС1. *

Окремі з трудових функцій «А» - «Ґ», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких є вищим за СС1, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом експерта більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу.

Експерт І категорії, 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудові функції «А» - «Ґ», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному:

- кваліфікаційному сертифікаті, як СС2 або нижче; *
- або сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС2 або нижче. *

Окремі з трудових функцій «А» - «Ґ», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких є вищім за СС2, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом експерта більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу.

Провідний експерт, 7 рівень НРК.
Уповноважений виконувати всі трудові функції «А» - «Ґ», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об’єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному:

- кваліфікаційному сертифікаті, як СС3 або нижче; *
- або сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС3 або нижче. *

За професійною спеціалізацією «технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна» експерту будівельному присвоюються наступні професійні кваліфікації:

Технік з інвентаризації нерухомого майна, 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудову функцію «Д», передбачену у розділі V цього професійного стандарту, згідно із належним йому/їй відповідним:

- кваліфікаційним сертифікатом;
- або сертифікатом органу з сертифікації персоналу.

Трудову функцію «Е», передбачену у розділі V цього професійного стандарту, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом інженера з інвентаризації нерухомого майна, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу.

Інженер з інвентаризації нерухомого майна, 7 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудові функції «Д», «Е», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, згідно із належним йому/їй відповідним:

- кваліфікаційним сертифікатом;
- або сертифікатом органу з сертифікації персоналу.

Професійною спеціалізацією є спеціалізація (вид робіт) і назва робіт, за якою, на відповідність цьому професійному стандарту, ЦОВВ або саморегулівною організацією, або органом з сертифікації персоналу проводиться професійна атестація (сертифікація) експертів будівельних та видаються відповідні:

- кваліфікаційні сертифікати із зазначенням у них такої спеціалізації (виду робіт) і назви робіт, а також відповідного класу наслідків (відповідальності) об’єктів; *
- або сертифікати органу з сертифікації персоналу із зазначенням у них такої спеціалізації (виду робіт) і назви робіт, а також відповідного класу наслідків (відповідальності) об’єктів. *

За професією експерт будівельний встановлюються такі професійні спеціалізації:

- експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення пожежної, техногенної безпеки;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки і доступності під час експлуатації, забезпечення вимог охорони праці;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення захисту від шуму та вібрації;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення енергозбереження та енергоефективності;
- експертиза проектної документації у частині забезпечення сталого використання природних ресурсів;
- експертиза проектної документації у частині виконання інженерних вишукувань;
- експертиза проектної документації доріг;
- експертиза кошторисної частини проектної документації;
- експертиза проектної та містобудівної документації у частині забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
- експертиза містобудівної документації;
- обстеження будівель і споруд;
- технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна.

Перелік професійних спеціалізацій встановлюється у цьому професійному стандарті саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за напрямом професійної діяльності експертів будівельних.
Напрями робіт у межах спеціалізації (виду робіт) і назви робіт визначаються, за потреби, саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за напрямом професійної діяльності експертів будівельних.
У кваліфікаційному сертифікаті, сертифікаті органу з сертифікації персоналу може, у разі необхідності, зазначатись кілька спеціалізацій (видів робіт) і назв робіт.

* Положення щодо зазначення у кваліфікаційному сертифікаті, сертифікаті органу з сертифікації персоналу відповідного класу наслідків (відповідальності) об’єктів не застосовується до професійних спеціалізацій «експертиза містобудівної документації», 
«технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна».

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
Для професійної кваліфікації експерт базової категорії:

- диплом бакалавра у відповідній галузі знань та документ, що підтверджує стаж роботи за фахом не менше 5 (п’яти) років;
- або диплом магістра у відповідній галузі знань та документ, що підтверджує стаж роботи за фахом не менше 3 (трьох) років.

Для професійної кваліфікації експерт ІІ категорії:

- кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації експерт І категорії:

- кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і СС1 (незначні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації провідний експерт:

- кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), СС2 (середні наслідки) і СС1 (незначні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації технік з інвентаризації нерухомого майна:

- кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт, строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації інженер з інвентаризації нерухомого майна:

- кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт, строк дії якого не обмежено.