Апаратник очищення газу


Код професії:
8154
Основна мета професійної діяльності:
Управління процесами очищення та охолодження газу (доменного газу) від пилу, сірководню, регенерації поглинаючого содового розчину і отримання регенераторного (сірководневого газу) на основі показників контрольно-вимірювальних приладів, результатів лабораторного контролю, та передачі доменного газу із заданими параметрами споживачам.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 грудня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
17 грудня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2025 року
Версії:
17 грудня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):