Контролер енергонагляду


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
9153
Основна мета професійної діяльності:
Контролювати та фіксувати обсяги спожитої електричної енергії за розрахунковими засобами обліку та порушення споживачами Правил роздрібного ринку електричної енергії та Правил устаткування електроустановок.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
28 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
05 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Контролер енергонагляду (повна професійна кваліфікація).
Контролер енергонагляду з обслуговування побутових споживачів на лінії (часткова професійна кваліфікація).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робочим місцем контролера енергонагляду є дільниця населеного пункту, засоби обліку споживачів, які обслуговуються підприємством. Контролер енергонагляду виконує роботи на розрахункових вузлах обліку електроенергії.
Контролер енергонагляду підпорядковується безпосередньому керівнику структурного підрозділу з формування корисного відпуску фізичних осіб, заступнику начальника району електричних мереж по технічному забезпеченню продаж.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці контролера енергонагляду вимагає високого рівня уваги, пам'яті зорової і слухової, стійкості до впливу стресів, орієнтації на місцевості.
Шкідливі та небезпечні виробничі фактори - можливість ураження електричним струмом, робота на відкритих майданчиках в холодну або спекотну пору року, недостатня освітленість робочого місця.
Основні ризики, які можуть впливати на контролера енергонагляду при виконанні роботи: транспортні засоби, що рухаються, контакт з тваринами (собаками), комахами, протиправні дії абонентів (фізичне насильство), неадекватна поведінка сторонніх осіб.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Контролер енергонагляду” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду та довідки про проходження психофізіологічного обстеження з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Контролер енергонагляду”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність групи з електробезпеки не нижче II групи.
Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск Контролера енергонагляду до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Контролер енергонагляду” або диплом кваліфікованого робітника за професією „Контролер енергонагляду”, з додатком до свідоцтва або диплому та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання здійснюється в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Контролер енергонагляду” з присвоєнням професійної кваліфікації „Контролер енергонагляду з обслуговування побутових споживачів на лінії” - наявність повної або базової загальної освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Контролер енергонагляду” з присвоєнням професійної кваліфікації „Контролер енергонагляду з обслуговування побутових споживачів на лінії”. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією „Контролер енергонагляду” з присвоєнням професійної кваліфікації „Контролер енергонагляду”. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації Контролер енергонагляду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією Контролер енергонагляду з обслуговування побутових споживачів на лінії не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання контролерів енергонагляду на курсах підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відходи”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 № 253 „Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.03.2010 № 154 „Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України”, СОУ 41.0-21677681-25:2010.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 „Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 №476 „Про затвердження Правил улаштування
електроустановок”.
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311 „Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії”.
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 „Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії”.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.