Верхолаз (військова служба)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5164
Основна мета професійної діяльності:
Виконання завдань на висоті із застосуванням верхолазного спорядження в гірській та урбанізованій місцевостях.
Розробник: Головне управління Національної гвардії України
Дата затвердження:
21 квітня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
01 травня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
01 травня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

II. Загальні відомості про професійний стандарт

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Верхолаз (військова служба) 5164.

4. Узагальнена назва професії (за потреби)

Верхолаз (військова служба).

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Верхолаз (військова служба), 4 рівень НРК.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Верхолаз (військова служба)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Верхолаз (військова служба)» або інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію «Верхолаз (військова служба)».

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

2. Професійний розвиток:

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій).
Не передбачено.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації: для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Передбачено в межах бойової та спеціальної підготовки;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації.
Не передбачено.