Оглядач вагонів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Технічне ослуговування вантажних і пасажирських вагонів під час експлуатації
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
18 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
20 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
20 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оглядач вагонів 3 розряду - трудові функції А, Б, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Д1, Д2, ДЗ, Д4.
Оглядач вагонів 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, В1, В2, ВЗ, Д1, Д2, ДЗ, Д4.
Оглядач вагонів 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7, Bl, В2, ВЗ, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Д1, Д2, ДЗ, Д4.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця оглядачів вагонів.
Робоче місце розташовано в робочому приміщенні пункту технічного обслуговування вагонів (під час приймання та здавання зміни), на приймально-відправних, під’їзних, сортувальних коліях.
Працює під безпосереднім керівництвом керівника зміни.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника під час виконання обов’язків оглядача вагонів є підвищений рівень шуму, ризики, пов’язані з наїздом рухомого складу, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Оглядач вагонів”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оглядач вагонів”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного транспорту, інших підприємств, на яких використовується праця оглядачів вагонів.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оглядач вагонів” 3 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оглядач вагонів” 4 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оглядач вагонів” 5 розряду, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в навчальних центрах, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Оглядач вагонів” за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.
Професійне навчання також проводиться на робочому місці (на виробництві) за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Оглядач вагонів” З розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Оглядач вагонів” 3-4 розряду — повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Оглядач вагонів” 3 розряду здійснюється з технологічно суміжної професії 3 розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оглядач вагонів” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Оглядач вагонів”
3 розряду не менше шести місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оглядач вагонів” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Оглядач вагонів”
4 розряду не менше шести місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання оглядачів вагонів на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів проводиться один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Укрзалізниці від 28.10.1997 № 264-Ц „Про затвердження Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 16.10.2000 № 567 „Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078.
Наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 „Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2004 № 1026 „Про затвердження Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за № 1640/10239.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511.
Наказ Укрзалізниці від 31.03.2005 №067-Ц „Про затвердження та введення в дію нормативного документу „Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за№ 777/14044.