Верстатник широкого профілю


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8211
Основна мета професійної діяльності:
Комплексна експлуатація різних металорізальних та інших верстатів з певними операціями, направлена на виготовлення та/чи оброблення деталей/іншої продукції з різних матеріалів.
Розробник: Галузева рада при інноваційному аерокосмічному кластері "Мехатроніка" з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Верстатник широкого профілю (Верстатник широкого профілю 2-3-го розряду) (Трудові функції А, Б, В. Г та Ж ); Старший верстатник широкого профілю (Верстатник широкого профілю 4-го розряду) (Трудові функції А, Б, В, Г, Д та Ж); Бригадний (груповий) верстатник широкого профілю (Верстатник широкого профілю 5-6-го розряду) (Трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж та 3); Верстатник широкого профілю у цехах підготовки виробництва, в експериментальних та дослідних цехах (Верстатник широкого профілю 7-8-го розряду) (Трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж та 3).
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце верстатника широкого профілю розташоване у виробничих цехах (на дільницях, майданчиках), у майстернях тощо на підприємствах з металообробки, металургії, будівництва, машинобудування, енергетики, сільського господарства, сфери обслуговування тощо.
Верстатник широкого профілю працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу, бригади, зміни, зокрема бригадного (групового) верстатника широкого профілю тощо.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці: робота верстатника широкого профілю може супроводжуватися підвищеним впливом температури, шуму, вібрації.

1.4. Засоби захисту

Фірмовий чи інший спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію “Верстатник широкого профілю”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Верстатник широкого профілю”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Після первинного інструктажу на робочому місці перед початком самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II групи).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Верстатник широкого профілю” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації: “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю” 2-3-го розряду) - 3 рівень НРК. “Старший верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю” 4 розряду) - 4 рівень НРК. “Бригадний (груповий) верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю” 5-6-го розряду) - 5 рівень НРК. “Верстатник широкого профілю у цехах підготовки виробництва, в експериментальних та дослідних цехах” (Верстатник широкого профілю” 7-8-го розряду) - 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, зокрема у закладах Державної служби зайнятості, інших закладах, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Верстатник широкого профілю” з присвоєнням професійної кваліфікації “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю” 2-го розряду) - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією “Верстатник широкого профілю” з присвоєнням професійної кваліфікації “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю” 2-3-го розряду) - повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Верстатник широкого профілю” з присвоєнням професійної кваліфікації “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 2-3-го розряду”). Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з підкласу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” “Верстатники”) з присвоєнням професійної кваліфікації “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 2-3-го розряду”). Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 4- го розряду”). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 2-3-го розряду”) не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації "Бригадний (груповий) верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 5-6-го розряду”). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Старший верстатник широкого” (“Верстатник широкого профілю 4-го розряду”) профілю не менше двох років.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Верстатник широкого профілю у цехах підготовки виробництва, в експериментальних та дослідних цехах” (“Верстатник широкого профілю 7-8-го розряду”). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Бригадний (груповий) верстатник широкого профілю” (“Верстатник широкого профілю 5-6-го розряду”) не менше двох років.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5 Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.
Періодичне навчання і перевірки знань з питань виробничої санітарії, прийомам та способам надання домедичної допомоги потерпілим.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 за № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 за № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.