Машиніст дорожньо-будівельних машин


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8339
Основна мета професійної діяльності:
Будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок, укладання та асфальтування поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів.
Розробник: Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини
Дата затвердження:
13 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Машиніст дорожньо-будівельних машин (Трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж без Професійних компетентностей: А6; Б4 (У5); В4 (У5); Г4 (У5); Д4 (У7); ЕЗ (У4); Є5 (У5); Ж7 (У9);
Бригадний (груповий) машиніст дорожньо-будівельних машин (Професійні компетентності: А6; Б4 (У5); В4 (У5); Г4 (У5); Д4 (У7); ЕЗ (У4); Є5 (У5); Ж7 (У9).
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста дорожньо-будівельних машин розташоване у виробничих майстернях, гаражах та ангарах, безпосередньо на об’єктах з будівництва, ремонту та обслуговування доріг та тротуарів.
Машиніст дорожньо-будівельних машин працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу, бригади, зміни.
Машиніст дорожньо-будівельних машин керує та обслуговує такі дорожньо-будівельні машини: комбінована машина для улаштування поверхневої обробки дорожнього покриття, машина для влаштування тонкошарового покриття, машина з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу (дорожньо-будівельні роботи), компресор пересувний з двигуном внутрішнього згоряння, автоскрепер, бульдозер, автогрейдер, навантажувач, екскаватор, дорожній коток, зокрема коток самохідний з рівними вальцями статичної та вібраційної дії масою до 10 т, машина для ямкового ремонту, фрезерувальна машина, зокрема фреза самохідна для зняття дорожнього покриття, дорожня шліфувальна машина, розпушувальна машина, снігоочисник (плужний, фрезерно-роторний, шнекороторний), косарка і пристроями до них.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Особливий характер праці: робота машиніста дорожньо-будівельних машин супроводжується підвищеним впливом кліматичних умов, температур, шуму, вібрації та пожежної безпеки.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за необхідності) за встановленими нормами.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Машиніст дорожньо-будівельних машин”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.
Наявність посвідчення водія автотранспортних засобів.
Наявність посвідчення тракториста-машиніста.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника з додатками до них за професією: Машиніст дорожньо-будівельних машин (4 рівень НРК); Бригадний (груповий) машиніст дорожньо-будівельних машин (5 рівень НРК).
Посвідчення водія автотранспортних засобів.
Посвідчення тракториста-машиніста.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, інших закладах, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст дорожньо-будівельних машин”. Професійно (професійно-технічна) освіта.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст дорожньо-будівельних машин”.
Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації Бригадний (груповий) машиніст дорожньо-будівельних машин. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професійною кваліфікацією Машиніст дорожньо-будівельних машин не менше двох років.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 „Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 „Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність машиніста дорожньо-будівельних машин.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності та нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність виконувати звичні професійні дії в більш ефективний спосіб.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях та надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність вирішувати технічні проблеми.
Здатність дотримуватися вимог з охорони праці.
Здатність працювати на підприємствах з багатопрофільною організацією праці.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.
Здатність читати та тлумачити робочі креслення та іншу спеціальну документацію.