Сигналіст


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8312
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
13 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
17 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
17 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Сигналіст 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Bl, В2, ВЗ, Д1, Д2, ДЗ.
Сигналіст 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Bl, В2, ВЗ, Г1, Г2, ГЗ, Д1, Д2, ДЗ.
Перелік трудових функцій і професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їхні умовні позначення зазначено в пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця сигналістів. Робочим місцем є ділянка колії, на якій огороджується місце проведення робіт, рухомий склад і територія його переміщення.
Працює під керівництвом бригадира, майстра, чергового по залізничній станції, чергового по сортувальній гірці.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника під час виконання обов’язків сигналіста, є підвищений рівень шуму, небезпека виробничого травматизму внаслідок наїзду рухомого складу, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Сигналіст”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Сигналіст”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Сигналіст” або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Сигналіст” 3-го розряду, 3 рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника за професією „Сигналіст” або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Сигналіст” 4-го розряду, 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в навчальних центрах, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Сигналіст”, а також на робочому місці (на виробництві) за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Сигналіст” 3 розряду -повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Сигналіст” 3 розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Сигналіст” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Сигналіст” 3 розряду - не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання сигналістів на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів проводиться один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 „Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078 (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 № 43 „Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430 „Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 та Правил перевезення наливних вантажів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 „Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527.
Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України 30.12.2004 № 1041-ЦЗ „Про затвердження та введення в дію Загального положення про залізничну станцію”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.04.2012 № 204 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України”.
Інструкція чергового стрілочного поста, оператора поста централізації, сигналіста, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 397-Ц.
Методичні вказівки щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу, затверджені наказом Укрзалізниці від 16.06.2006 № 226-Ц.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність сигналіста.