Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення керівництва робітниками підрозділу, контролю за дотриманням технологічного процесу та якістю виконання робіт.
Дата затвердження:
27 червня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
10 липня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Липень 2028 року
Версії:
10 липня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту, 7233.

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту, 4 рівень НРК.

Бригадиром (звільненим) може призначатися кваліфікований робітник з кваліфікаційним розрядом, вищим на один, ніж у робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації;
  • диплом фахового   молодшого   бакалавра    (молодшого   спеціаліста) спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт».

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту»

Професійно-технічна освіта, професійне навчання. Підвищення кваліфікації з питань управління виробничими групами. Стаж роботи на підприємстві залізничного транспорту за робітничою професією 4-5 розряду відповідно до напряму діяльності бригади не менше 1 року, або

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт». Без вимог до стажу роботи.

2.  Професійний розвиток

1) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей з питань управління бригадою або виробничою групою, виконання робіт з новими обладнанням, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

IV.   Абревіатури, скорочення

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

ВНД

відповідна нормативна документація