Машиніст землесосного плавучого несамохідного снаряда


Код професії:
8332
Основна мета професійної діяльності:
Керування землесосним плавучим несамохідним снарядом та забезпечення його справного технічного стану під час виконання робіт з розробки, транспортування та укладання ґрунту.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 грудня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
17 грудня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2025 року
Версії:
17 грудня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):