Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8112
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу подрібнення, грохочення та класифікації залізорудної сировини та вугілля, обслуговування основного і допоміжного обладнання процесу подрібнення, грохочення та класифікації
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
13 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
16 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2025 року
Версії:
16 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля) 3 розряду
Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля) 4 розряду
Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля) 5 розряду
Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля) 6 розряду

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра, старшого змінного майстра, старшого майстра, начальника дільниці, служби, заступника начальника цеху.
Може ставити завдання машиністу млинів нижчого розряду, учню машиніста млинів, стажеру машиніста млинів, машиністу конвеєра, сепараторнику, машиністу насосних установок.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації
(збагачення та брикетування вугілля)”:
„Машиніст млинів (збагачення та рівень НРК;
„Машиніст млинів (збагачення та рівень НРК;
„Машиніст млинів (збагачення та рівень НРК;
„Машиніст млинів (збагачення та рівень НРК.
за професією „Машиніст млинів брикетування вугілля)” 3 розряду,4 брикетування вугілля)” 4 розряду, 4
брикетування вугілля)” 5 розряду, 4
брикетування вугілля)” 6 розряду, 4

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 3 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 3 розряду -професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 4 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 3 розряду - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 5 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 4 розряду - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 6 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)” 5 розряду - не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві на рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання машиніста млинів (збагачення та брикетування вугілля)

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за № 87/16103.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2018 № 704 „Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2018 за № 666/32118.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за№ 828/33799.