Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8112
Основна мета професійної діяльності:
Ведення процесу великого, редукційного, середнього та дрібного дроблення сировини, матеріалів, напівфабрикатів сухим або мокрим способом на дробарках, дробильних агрегатах, дробильно-сортувальних установках різних систем.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 лютого 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
07 лютого 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
07 лютого 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 

1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) (2 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) (3 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

2. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

-сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації;

-сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

-диплом кваліфікованого робітника за професією «Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

-свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

-інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Дробильник

(збагачування, агломерація й

без вимог до рівня освіти та стажу роботи

-первинна професійна підготовка

базова або неповна базова загальна середня освіта,

 

 

брикетування)» (2 кваліфікаційний розряд)

 

професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи;

-перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи

«Дробильник (збагачування, агломерація й

брикетування)» (3 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти та стажу роботи

-первинна професійна підготовка повна або базова загальна

середня освіта, професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи;

-перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи

«Дробильник (збагачування, агломерація й

брикетування)» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти та стажу роботи

-первинна професійна підготовка повна або базова загальна

середня освіта, професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на

виробництві, без вимог до стажу роботи

«Дробильник (збагачування, агломерація й

брикетування)» (5 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти та стажу роботи

-первинна професійна

підготовка, повна або базова загальна середня освіта, професійне навчання на

виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу

роботи

«Дробильник (збагачування, агломерація й

брикетування)» (6 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти та стажу роботи

-первинна професійна

підготовка, повна або базова загальна середня освіта, професійне навчання на

виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу

роботи