Електромонтер оперативно-виїзної бригади


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Оперативне обслуговування електроустановок у закріпленій зоні.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
19 листопада 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
24 листопада 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2026 року
Версії:
24 листопада 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1 Професійна кваліфікація

Електромонтер оперативно-виїзної бригади розподільних мереж (І-ІП групи кваліфікації).

Електромонтер оперативно-виїзної бригади (IV-VI групи кваліфікації).

1.2 Вимоги до державної сертифікації Не потребує.

1.3 Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робочим місцем електромонтера оперативно-виїзної бригади є електроустановки підстанцій та розподільні мережі оператора системи розподілу.

Електромонтер оперативно-виїзної бригади працює під керівництвом: диспетчера - при оперативному підпорядкуванні

керівника диспетчерського підрозділу, начальника структурного підрозділу - в адміністративному підпорядкуванні.

1.4 Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.

Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.

Шкідливими та небезпечними умовами праці є: робота в діючих електроустановках, виконання робіт під напругою, дія електричного струму, теплова дія електричної дуги, робота на висоті, верхолазні роботи, протиправні дії споживачів, укуси комах, плазунів, тварин, знижена або підвищена температура навколишнього середовища.

1.5 Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6 Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.

Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Електромонтер оперативно-виїзної бригади”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду та довідки про проходження психофізіологічного обстеження з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Електромонтер оперативно-виїзної бригади”.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.

 

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки, технічної експлуатації з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань та записом про наявність прав виконання робіт під напругою.

Наявність групи з електробезпеки:

- в мережах до 1000 В не нижче III;

- в мережах понад 1000 В не нижче IV.

Проходження стажування на робочому місці, термін стажування визначає керівник структурного підрозділу.

Проходження дублювання під керівництвом і наглядом досвідченого працівника, не менше ніж 6 змін.

Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7 Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі -НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Електромонтер оперативно-виїзної бригади” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію.

Електромонтер оперативно-виїзної бригади розподільних мереж (І-ІП групи кваліфікації) - 3 рівень НРК.

Електромонтер оперативно-виїзної бригади (IV-VI групи кваліфікації) - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1 Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Електромонтер оперативно- виїзної бригади” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер оперативно-виїзної бригади розподільних мереж” (І-ІП групи кваліфікації) - повна загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.

2.2 Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією “Електромонтер оперативно-виїзної бригади” з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер оперативно-виїзної бригади розподільних мереж” (І-ІП групи кваліфікації) - без вимог до стажу роботи.

2.3 Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромонтер оперативно-виїзної бригади” (IV-VI групи кваліфікації). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Електромонтер оперативно-виїзної бригади розподільних мереж” (І-ІП групи кваліфікації) не менше 1 року.

2.4 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації електромонтерів оперативно-виїзної бригади на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5 Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці електромонтерів оперативно-виїзної бригади.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону праці”.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів”.

Кодекс законів про працю України.

Кодекс цивільного захисту України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 “Про затвердження Правил охорони електричних мереж”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 №257 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за№ 11/2451.

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75 “Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за № 418/9017.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258 “Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 “Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 за № 573/13840.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 “Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.