Машиніст установок збагачення та брикетування


Код професії:
8112
Основна мета професійної діяльності:
Керування технологічними процесами освітлення, промивки пульпи та шламу, дробіння, дозування, фільтрації, обезводнення, транспортування сировини та готової продукції, керування технологічним обладанням усіх типів з пульта керування.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
09 листопада 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
11 листопада 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2025 року
Версії:
11 листопада 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):