354-pexels-photo-3182763-min

Що таке національна система кваліфікацій?

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про освіту»,  Національна система кваліфікацій – це  сукупність інституцій і правових норм, що регулюють формування і розвиток освітніх та професійних кваліфікацій, їх відповідність потребам суспільства і ринку праці.

Мета Національної системи кваліфікацій – створення ефективних умов формування та застосування кваліфікацій, що відповідають потребам людини, ринку праці, суспільства і держави, а також забезпечення відкритої та гнучкої взаємодії у сфері присвоєння, підтвердження, визнання кваліфікацій між роботодавцями, суб’єктами освітньої діяльності, професійними асоціаціями, органами влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

Завданнями Національної системи кваліфікацій є:

  • створення умов для розвитку особистості шляхом набуття нею затребуваних та перспективних компетентностей та кваліфікацій;
  • забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці;
  • забезпечення відповідності між результатами навчання, що оцінюються, та кваліфікаціями, що присвоюються;
  • забезпечення відповідності освітніх та професійних кваліфікацій вимогам економіки і ринку праці, потребам суспільства;
  • підвищення конкурентоздатності працівників шляхом забезпечення оптимальних можливостей присвоєння, підтвердження,визнання їхніх професійних кваліфікацій;
  • задоволення потреб держави та ринку праці у працівниках відповідної кваліфікації задля розвитку національної економіки;
  • запровадження системи стандартизованого оцінювання результатів навчання, здобутих шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти (навчання), присвоєння, підтвердження, визнання повних і часткових професійних кваліфікацій;
  • стимулювання навчання та професійного розвитку впродовж життя;
  • гармонізація з системами кваліфікацій країн Європейського Союзу;
  • гарантування прозорості формування, оцінювання, присвоєння, підтвердження, визнання професійних кваліфікацій особи.

 

Що  таке  національна  система  кваліфікацій? 

Кваліфікаційні центри

Центри з незалежним тестуванням, де проводиться визнання кваліфікацій

Кваліфікації

Професійні стандарти

Специфікація професійної та/або наукової діяльності, що складається з навичок, освітньої складової, професійного досвіду та особистого ставлення людини, необхідних для її ефективної роботи, навчання або участі у науковому процесі

 

Види освіти

Національна рамка кваліфікацій

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти

Історія становлення НРК