Кваліфікаційні центри

Кваліфікаційні центри - це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій. Кваліфікаційним центром може бути юридична особа або підрозділ юридичної особи, акредитований в установленому порядку. У окремих випадках повноважень кваліфікаційного центру може набувати фізична особа-підприємець. Акредитація кваліфікаційного центру здійснюється Національним агентством кваліфікацій.  Кваліфікаційні центри створюються та діють, як правило, в межах однієї або декількох видів професійної діяльності або галузей.    Кваліфікаційний центр може здійснювати: -присвоєння,підтвердження повних та/або часткових професійних кваліфікацій; -оцінювання та визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти з метою присвоєння, підтвердження або визнання професійних кваліфікацій; -визнання професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.