Кухар


Загальна інформація Пов'язані кваліфікації Інша інформація
Код професії:
5122
Основна мета професійної діяльності:
Приготування та відпуск страв, кулінарних виробів та напоїв.
Розробник: Громадська організація "Громадський центр "Нова генерація""
Дата затвердження:
03 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
05 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
09 березня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1  Професійна кваліфікація:

Кухар 3 розряду

Кухар 4 розряду

Кухар 5 розряду

Кухар 6 розряду

Незалежно від рівня професійної кваліфікації кухар повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у переліку трудових функцій цього професійного стандарту. Розряд встановлюється в залежності від складності виконуваних робіт.

 

1.2  Місце професії в організаційно-виробничій структурі підприємства:

Робоче місце кухаря розташоване на кухні, у цеху чи іншому залі, пристосованому та обладнаному для приготування їжі. Працює під керівництвом шеф-кухаря. Здійснює керівництво над виробником харчових напівфабрикатів.

 

1.3  Умови праці:

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором. Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним ризиком від впливу високих температур біля кухонних плит, інших гарячих поверхонь, теплового обладання, ураження електричним струмом та механічним пошкодженням рук кухонним приладдям.

1.4  Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

 

1.5  Умови допуску до роботи за професією:

Вік 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію за професією  “Кухар”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду з висновком медичної комісії про приданість до роботи за професією “Кухар”.

Наявність Особистої медичної книжки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності, а періодичний - один раз на п’ять років.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

 

1.5  Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій

Диплом кваліфікованого робітника за професією “Кухар” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Кухар” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за професією “Кухар”.

Сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання - часткова кваліфікація.

 

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти за професією “Кухар” за видами навчання первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

 

2.1 Первинна професійна підготовка

Первинна професійна підготовка за професією “Кухар” з присвоєнням професійної кваліфікаці “Кухар 3 розряду” - повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

2.2 Перепідготовка ( назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій професією “Кухар” з присвоєнням професійної кваліфікації “Кухар 3 розряду”. Професійна ( професійно-технічна) освіта. Без вимог стажу роботи.

Перепідготовка з технологічно-суміжних професій ( кондите, бармен, буфетник, виробник харчових напівфабрикатів) з присвоєнням професійної кваліфікації “Кухар 4 розряду” або “Кухар 5 розряду”. Професійна ( професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації за професією “Кухар” з присвоєнням професійної кваліфікації “Кухар 4  розряду”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Кухар 3 розряду” не менше 1 року.

Підвищення кваліфікації за професією “Кухар” з присвоєнням професійної кваліфікації “Кухар 5  розряду”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Кухар 4 розряду” не менше 1 року.

Підвищення кваліфікації за професією “Кухар” з присвоєнням професійної кваліфікації “Кухар 6  розряду”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Кухар 5 розряду” не менше 1 року.

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

- Закон України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”

- Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

- Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”

- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

- Закон України “Про захист прав споживачів”

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок"

- Наказ Державного комітету України “По нагляду за охороною праці від 21.12.1993 №132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за №20/229.

- Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за №93/2533.

- Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 №9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за №226/2666.

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництво і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за №639/6927.

- Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки  знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.

- Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.10.2012 №590 “Про затвердження Вимог щодо розробки , впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за №1704/22016.

- Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, які виробляють м’яке морозиво (СанПін 42-123-5777-91), затверджені 19.03.91 Міністерством охорони здоров’я СРСР, Міністерством торгівлі СРСР.

ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до організацій харчового ланцюгу”, затверджений наказом ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 31.10.2019 №340.

Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність кухаря.

 

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати у команді.

Здатність запобігати конфліктним ситуаціям та оптимально розв’язувати конфлікти.

Здатність налагоджувати та підтримувати ділову комунікацію.

Здатність дотримуватись вимог охорони праці, санітарії і гігієни та безпеки життєдіяльності.

Здатність планувати трудову діяльність.

Здатність визначати цілі та способи їх реалізації.

 

5. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України