Заявник – юридична або фізична особа-підприємець, відокремлений підрозділ юридичної особи, що звернулася (-вся) до Національного агентства кваліфікації з метою набуття повноважень кваліфікаційного центру.

Кваліфікаційний центр – суб’єкт, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Заявник набуває повноважень кваліфікаційного центру з моменту прийняття Агентством рішення про його акредитацію та внесення до Реєстру кваліфікаційних центрів.

*Актуальність визначених термінів цього розділу та активність посилань відбудеться після введення в дію Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів.