Експертом може бути особа, яка має:

1) ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;

2) досвід фахової роботи у відповідній секції видів економічної діяльності – не менше трьох років.

Експерт повинен уміти:

1) проводити аналіз та оцінку заяви і долучених до неї документів щодо відповідності заявника, його структурного або відокремленого підрозділу критеріям акредитації кваліфікаційного центру (далі – акредитація);

2) складати звіт і формулювати висновок за результатами акредитаційної експертизи.

Експерт повинен знати:

1) критерії акредитації та порядок проведення процедури акредитації, встановлені Порядком акредитації кваліфікаційних центрів;

2) вимоги нормативно-правових актів до процедури присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій, зокрема процедури оцінювання результатів навчання;

3) вимоги відповідних професійних стандартів;

4) вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Не може бути експертом:

1) член Національного агентства кваліфікацій;

2) працівник секретаріату Національного агентства кваліфікацій;

3) особа, що має непогашену судимість;

4) особа, визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення.

За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 0633438330.
Контактна особа: провідний фахівець відділу акредитації кваліфікаційних центрів управління оцінювання та акредитації секретаріату НАК Бобкова Антоніна Сергіївна.