Типи  кваліфікацій 

Короткий опис про типи кваліфікацій

 

 

1 рівень

Базові загальні знання, розуміння найпростіших понять про себе і довкілля, основ безпечної поведінки.

2 рівень

Базові емпіричні знання та розуміння основних (загальних) процесів у сфері навчання та/або трудової діяльності

3 рівень

Знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері навчання та/або професійної діяльності

4 рівень

Емпіричні та теоретичні знання в широких контекстах та розуміння принципів, методів, процесів у сфері навчання та/або професійної діяльності

5 рівень

Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

6 рівень

Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання

7 рівень

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

8 рівень

Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності